برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد

برنامه عمران ملل متحد شبکه جهانی سازمان ملل برای توسعه است. این برنامه کشورها را به دانش تجارب و منابع یکدیگر پیوند داده و از ایجاد تحول در آنها با هدف کمک به مردم برای سازندگی بهتر حمایت می‌کند.
برنامه توسعه ملل متحد در حال حاضر در 166 کشور جهان فعالیت دارد و آنها را در تدوین و اجرای راه‌کارهای بومی برای مقابله با چالش های جهانی و ملی در زمینه توسعه یاری می‌دهد. این کشورها نیز برای دستیابی به توسعه و افزایش توانمندی‌های خود از امکانات برنامه توسعه ملل متحد و طیف گسترده نهادهای همکار آن استفاده می‌کنند. 
این سازمان در سال 1965 (1344) با رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در نیویورک مستقر است. نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در هر كشوری مسئولیت هماهنگی كل نظام ملل متحد در آن كشور در امور توسعه را نیز داراست و برای استفاده مؤثرتر از منابع سازمان ملل متحد و كمك های بین‌المللی تلاش می‌كند.

رسالت اصلی و اولویت ها در ایران و جهان

رهبران جهان در سپتامبر سال 2000 در اجلاس هزاره ملل متحد برای تحقق مجموعه‌ای از هدف‌ها در زمینه مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، نابودی محیط‌زیست و تبعیض علیه زنان در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2015 به توافق رسیدند. این هدف‌ها كه محور دستور كار جهانی قرار گرفته‌اند، «آرمان های توسعه هزاره» نامیده شدند. برنامه توسعه ملل متحد، به عنوان شبكه جهانی توسعه سازمان ملل، تلاش‌های جهانی و ملی را برای رسیدن به هدف‌های هزاره مرتبط و آنها را هماهنگ می‌كند. 
پنج اولویت اساسی برنامه توسعه ملل متحد:
1) کمک به کشورها در زمینه دستیابی به آرمان های توسعه هزاره و کاهش فقر انسانی؛ 2) توسعه و تحکیم حکومت مداری خوب و حقوق بشر؛ 3) حفظ پایدار محیط زیست و استفاده بهینه از منابع انرژی برای توسعه پایدار؛ 4) تقویت ظرفیت های ملی در پیشگیری از بحران ها و بلایا و بازسازی؛ و 5) پیشگیری از گسترش ایدز و ویروس آن بعنوان چالشی در مقابل توسعه.
برنامه کشوری برنامه توسعه ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران برای سال های 1384-1388 که در راستای اولویت های برنامه پنج ساله ملی توسعه کشور و همچنین «چارچوب همکاری توسعه نظام ملل متحد» در ایران تنظیم شده است نیز عمدتاً بر ظرفیت سازی و توانمندسازی کشور در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره، تقویت حکومت دمکراتیک، بهبود برنامه های اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه پایدار، مدیریت بلایای طبیعی و بهینه سازی
  مصرف انرژی تاْکید دارد. «گزارش جهانی توسعه انسانی» که همه ساله به کوشش برنامه توسعه ملل متحد منتشر می‌شود، ضمن مقایسه کشورهای جهان از لحاظ پیشرفت در شاخص‌های توسعه انسانی، در بردارنده تحلیل‌های نو، پیشنهادات صریح و بحث برانگیز و همچنین روش‌های پایش میزان پیشرفت توسعه انسانی در کشورها است.

نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در هر دفتر کشوری مسئولیت هماهنگی کل نظام ملل متحد در آن کشور در امور توسعه را نیز داراست و در این راستا تلاش می‌کند استفاده مؤثرتر از منابع سازمان ملل متحد و کمک‌های بین المللی را تضمین نماید.

فعالیت های اصلی در جمهوری اسلامی ایران

برنامه توسعه ملل متحد، به معرفی نمونه‌های موفق و جهانی برنامه‌های فقرزدایی می‌پردازد و در تدوین برنامه‌های راهبردی ملیِ کاهش فقر، به دولت، یاری می‌رساند. در این راستا، پس از اجرای موفقیت آمیز یک پروژه آزمایشی فقرزدایی در ناحیه‌ای در استان سیستان و بلوچستان با هدف ایجاد اشتغال و کاهش فقر با تقویت نهادهای محلی به ویژه زنان و ارائه آموزش حرفه‌ای و توانمند سازی آنان با استفاده از روش‌های اعتبارات خرد و صندوق‌های وام خودگردان، به تدوین برنامه‌ای با نام «توسعه منطقه محور» پرداخته است که از اجرای پروژه مزبور در مقیاسی وسیع‌تر در چندین استان محروم دیگر حمایت خواهد نمود. 
از دیگر رسالت‌های برنامه توسعه ملل متحد، ترویج و تحکیم حکومت‌مداری دمکراتیک و حقوق بشر در کشورهاست. در این راستا، این دفتر با همکاری طیف گسترده‌ای از نهادهای دولتی و جامعه مدنی در جهت ایجاد ظرفیت و توانمندسازی مراكز حقوق بشر وابسته به دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان‌های جامعه مدنی فعال در زمینه حقوق بشر؛ ارتقای برابری اجتماعی با تاكید بر نفی كلیه اشكال خشونت و بی عدالتی؛ ترویج آزادی اندیشه، بیان و سیاسی؛ و هماهنگی و تطابق کشور با معیارها و نظام‌های حقوق بشر بین المللی می‌کوشد. برنامه توسعه ملل متحد، همچنین با قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی همکاری دارد.
برنامه توسعه ملل متحد به ایران در مهار چالش های زیست محیطی و عمل به تعهدات مربوط به پیمان‌های بین المللی در زمینه بیابان زدایی، حفظ تنوع زیستی و گونه‌های در حال انقراض، کاهش گازهای گلخانه‌ای، کاهش آلاینده‌های آلی پایدار، حذف مواد مخرب لایه اوزن، و حفاظت از آب‌های بین المللی یاری می‌دهد. بخشی از برنامه‌های زیست محیطی دفتر توسعه ملل متحد به «برنامه اعتبارات خرد تسهیلات جهانی محیط زیست» اختصاص دارد که از فعالیت های مربوط به حفاظت از محیط زیست با تکیه بر مشارکت گروه‌های محلی از طریق اعطای وام‌های کوچک حمایت می‌کند.
این سازمان همچنین همکاری نزدیکی با دولت در زمینه تقویت توان و ظرفیت ملی در پیشگیری و مدیریت بلایا و سوانح طبیعی نظیر زلزله و سیل و کاهش اثرات مخرب آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. در این راستا، دفتر برنامه توسعه ملل متحد سهم مؤثری نیز در برنامه‌های بازسازی مناطق زلزله زده بم و استان لرستان داشته است.

برنامه توسعه ملل متحد، به معضل گسترش ایدز و ویروس آن بعنوان چالشی در مقابل دستاوردهای توسعه می نگرد و مقابله با آن را بعنوان یکی از اهداف توسعه هزاره در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا و با همکاری تنگاتنگ با «صندوق جهانی مبارزه با ایدز، مالاریا و سل»، این سازمان تلاش نموده مبارزه با گسترش ایدز و ویروس آن، سل و مالاریا در برنامه‌های توسعه ملی از اولویت برخوردار شوند و همچنین با ایجاد مشارکت بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی واکنشی مؤثر برای مقابله با این بیماری ها که نمایانگر چالش های توسعه ای می باشند برانگیزد.

آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پلاک 8، ساختمان سازمان ملل
تلفن: 4-22860691 (21-98)
فکس: 22869547(21-98)
وب سایت: 

www.ir.undp.org


» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟
موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات