كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

 

پیشینه کارگزاری در ایران و جهان

كار كمیساریا كاملاً غیرسیاسی، بشردوستانه و اجتماعی می باشد. دفتر كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1950 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس گردید. كمیساریا موظف است حركت های بین المللی را در جهت حمایت جهانی از پناهندگان و حل مشكلات آنها هماهنگ نموده و هدایت نماید. وضعیت حقوقی پناهندگان در دو سند بین المللی تعریف گردیده است؛ كنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتكل 1967. این دو سند همراه با قطعنامه (V) 428 مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه سند تأسیس كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مقررات مربوط به آن می باشد، همگی پایه و اساس هر دو حقوق بین الملل پناهندگان و فعالیت های كمیساریا در جهت كمك و حمایت از پناهندگان بوده اند. كمیساریای عالی پناهندگان در دوران موجودیت خود به حدود 50 میلیون پناهنده در آغاز موفقیت آمیز زندگی ای مجدد كمك نموده است. تعداد كل 147 كشور عضوِ یك یا هر دو سند می باشند. جمهوری اسلامی ایران در سال 1975 (1354) به هر دو كنوانسیون 1951 و پروتكل 1967 ملحق گردید. كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1984 دفتر خود در ایران را افتتاح كرد. به دنبال هجوم گسترده پناهندگان عراقی بخاطر جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991 و با شروع برنامه بازگشت به افغانستان در سال 1992، كمیساریا حضور و فعالیت های خود را در ایران گسترش داد. اكنون علاوه بر دفتر مركزی تهران و سه دفتر فرعی در مشهد، كرمان و اهواز، كمیساریا دارای دو دفتر عملیاتی در ارومیه و دوغارون، یك مركز خروجی مرزی در دوغارون و یك مركز ترانزیت در شلمچه و چهار مركز بازگشت داوطلبانه دراصفهان، سلیمانخانی، شیراز و مشهد می باشد. اردوگاه های پناهندگان در ایران عبارتند از: 7 اردوگاه برای كردهای عراقی (در زنجان، آذربایجان غربی (3)، كرمانشاه (2)، و استان كردستان)؛ 3 اردوگاه برای عراقی های عرب (در لرستان، فارس و خوزستان) و 6 اردوگاه برای پناهندگان افغان (در سمنان، بوشهر، كرمان (2)، مركزی واستان های خراسان رضوی)

 

رسالت اصلی و اولویت ها در ایران و جهان

وظایف كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان:
حمایت از دولت كشورهای پناهنده پذیر در زمینه مسائل پناهندگان و همچنین مسائل مربوط به پناهجویی/مهاجرت در حد مشاوره؛ حمایت از پناهندگان از طریق حصول اطمینان از اینكه به حقوق اولیه آنها در كشور میزبان احترام گذاشته
می شود؛ حصول اطمینان از اینكه دولت به اصل non-refoulement (یعنی اصل عدم بازگرداندن پناهندگان به اجبار به كشوری كه ممكن است در آنجا تحت تعقیب و آزار و شكنجه قرار گیرند) احترام می گذارد و یافتن راه حل های پایدار برای حل مشكل پناهندگان از طریق بازگشت داوطلبانه، ادغام محلی و اسكان مجدد.
اهداف اصلی كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران:

تسهیل بازگشت داوطلبانه و پایدار پناهندگان ثبت نام شده افغانی و عراقی از ایران در امنیت و بطور محترمانه؛ حصول اطمینان از داوطلبانه بودن بازگشت؛ یافتن راه حل های پایدار برای مشكلات پناهندگان آسیب پذیر ثبت نام شده افغانی و عراقی و كمك به آنها، از طریق خانواده و یا جامعه شان در دسترسی به خدمات گوناگون و كمك و حمایت قانونی؛ ارتقاء حقوق پناهندگان در ایران؛ بهبود وضعیت حمایتی پناهندگان در ایران، در تطابق با كنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و قوانین مربوطه ایران؛ حصول اطمینان از اینكه فعالیت های كمیساریا در ایران، جهت فراهم آوردن امكان بازگشت و حمایت اجتماعی برای آسیب پذیرترین گروه ها، تأكید بیشتری بر افزایش روش های توسعه داشته باشند؛ افزایش رفاه زنان، كودكان، و مردان پناهنده مبتنی بر استراتژی سن، جنسیت و تنوع فرهنگی (AGDM) از طریق جلسه های ارزیابی مشاركتی سالیانه برای مشاركت دادن پناهندگان و افراد تحت حمایت كمسیاریا در برنامه ریزی ها و شناسایی مشكلات حمایتی اساسی در زندگی آنها چون بهداشت، تحصیل و غیره و در نظر گرفتن نیازهای اساسی تر آنها و افزایش شركت مؤثر آنها در تمام سطوح چرخه برنامه ریزی از طریق گرایش جامعه محور و حق محور؛ حصول اطمینان از حمایت از زنان، دختران و پسران پناهنده از طریق اعمال پروتوكل «مبارزه با خشونت های مبتنی بر جنسیت» و برنامه هایی جهت افزایش آگاهی در زمینه اچ آی وی (ایدز)؛ بهبود آمادگی برای مواقع اضطراری.

   

فعالیت های اصلی در جمهوری اسلامی ایران

مطابق نتایج حاصل از آخرین طرح ثبت نام پناهندگان افغانی «آمایش 3» اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، تعداد پناهندگان ثبت شده افغان در ایران 935،512 نفر می باشد. همچنین طبق طرح ثبت نام پناهندگان عراقی سال 1386 (2007 میلادی) اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، تعداد 43،916 نفر پناهنده ثبت شده عراقی در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. اولین قرارداد سه جانبه میان كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2002 امضاء گردید. این قرارداد آخرین بار در تاریخ 8 اسفند 1385 (27 فوریه 2007) به مدت یكسال تمدید شد ولی در مارس 2008 توسط اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی مجدداً تمدید نگردید. علیرغم این موضوع، كمسیاریا هنوز به ارائه كمك های نقدی 100 دلاری به هر عضو خانواده ای كه بازگشت می نماید، تا سقف 500 دلار آمریكا برای خانواده های پنج یا بیش از پنج نفره، جهت تسهیل ادغام مجدد آنها ادامه می دهد. دولت ایران نیز به صدور مجوزهای اقامت 6 ماهه قابل تمدید برای پناهندگان ثبت شده ادامه می دهد و اكنون در حال صدور مجوزهای كار موقت می باشد.
از ابتدای برنامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان تا 10 بهمن 1387، حدود 1.8 میلیون پناهنده افغانی از ایران به كشور خود بازگشتند (هم با كمك كمیساریا و هم بصورت خود انگیخته)؛ از این تعداد حدود 859،476 نفر آنها با كمك دفتر كمیساریا در ایران به كشور خود بازگشتند. همچنین حدود 21،216 پناهنده عراقی بین نوامبر 2003 و  آخر ژانویه 2009، با كمك دفتر كمیساریا در ایران، به عراق بازگشتند. به علت وضعیت امنیتی بی ثبات عراق دفتر كمیساریا در ایران در سال 2006 روند بازگشت را متوقف نمود. این روند در فوریه 2007 مجدداً آغاز گردید. از آن زمان تا كنون كمیساریا همچنان در چارچوب «طرح مدیریت موردی» به بازگشت داوطلبانه پناهندگان عراقی ثبت شده كمك می نماید. همچنین از سال 2000 كمیساریا بطور میانگین به اسكان مجدد حدود 1000 پناهنده در سال (اكثراً افغانی) به كشورهای ثالث كمك نموده است.
یكی از موارد مهم برنامه كمك رسانی كمیساریا در ایران در سال 2008، ارائه مراقبت های پزشكی به پناهندگان آسیب پذیر بود. كمك های مالی محدودی به بیش از 11،000 پناهنده ای كه از امراض خطرناك رنج می بردند به صورت موردی ارائه گردید. این كمك ها شامل بیمه درمانی برای افراد مبتلا به بیماری های مزمن/خاص نیز می شد. تعدادی پروژه اطلاع رسانی در خصوص مسائل بهداشتی نیز در مكان های متفاوتی اجرا گردید. كمیساریا از طریق سازمان غیردولتی محك، درمان كامل 214 كودك پناهنده مبتلا به سرطان را پوشش داد. كمسیاریا در سال 2009 نیز برای ارائه كمك های پزشكی برای حدود همین تعداد پناهنده برنامه ریزی نموده است.
دو پروژه توانبخشی جامعه محور نیز جهت كمك به 800 نفر با ناتوانایی های جسمی راه اندازی شد. توزیع بسته های آموزشی به پناهندگان بالای 5 سال و وسایل بهداشتی به دختران و زنان پناهنده در سنین باروری و بسیاری پروژه های دیگر جهت بهبود وضعیت پناهندگان در اردوگاه های پناهندگان و برخی مناطق نیمه شهری از دیگر پروژه هایی بود كه اجرا گردید. پروژه هایی چون بهبود وضعیت آب و بهداشت در اردوگاه ها، ساختن كلاس های درس اضافی و بهبود ساخت داخلی اردوگاه ها نیز در آن سال اجرا گردید.
كمیساریا آموزش های فنی حرفه ای چون خیاطی، آرایشگری، نجاری و غیره و همچنین آموزش بهبخش و ماما را برای پناهندگان هماهنگ نموده و بودجه لازم برای این كار را فراهم می نماید. پروژه ارائه لوازم تحریر برای كلاس های درسی در مدارس تعیین شده در مناطق پناهنده نشین، لباس و بسته های آموزشی برای كودكان پناهنده آسیب پذیر مشوق هایی هستند كه كمیساریا جهت كاهش آمار ترك تحصیل دانش آموزان پناهنده اتخاذ نموده است. همچنین، جهت تشویق دختران پناهنده به حضور در مدرسه، كمیساریا برنامه هایی چون ساختن كلاس های درسی برای دختران در پناهگاه های پناهندگان و پرداخت هزینه رفت و آمد آنها به مدرسه دارد. بودجه سالانه برنامه ریزی كمیساریا برای سال 2009 حدود 6.600،000 دلار می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، كمیساریا همچنین بر اساس نیازهای خاص پناهندگان آسیب پذیر (افراد و خانواده ها) به آنها كمك مالی می دهد. میزان این كمك بر اساس ارزیابی نیازهای آنها یا راهنمای CISAMAP (برنامه ادغام كمك های اجتماعی و پزشكی) تعیین می گردد.

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان شیراز شمالی، خیابان امدادشرقی، پلاک 3، کدپستی 19917
تلفن: 11-88057201 (21-98)
فکس: 88057212 (21-98)
پست الکترونیکی:
irnte@unhcr.org
وب سایت:
 
www.unhcr.org

» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟
موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic