مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول)

نویسنده : سید ذبیح الله علوی


چکیده 
کشف قصد از مباحث بسیار مهم و حساس فقهی حقوقی می باشد. زیرا از طرفی ملاک در عمد و غیر عمد بودن قصد قتل وعمد قصد قتل توسط جانی است در واقع بحث برسر جان انسان می باشد و ممکن است یک اشتباه جان انسان بی گناه را به خطر بیندازد. از طرفی اثبات آن نیز مشکل است زیرا ؛ قصد از امور درونی است که اثبات آن مشکل است. در تحقیق در ابتدا تعریف از قتل عمد و عناصر آن  بیان شده و بعد وارد بحث معیار های کشف قصد شدایم.معیارهای را به  دو دسته ذهنی و عنیی تقسم نموده و باتوجه به این که در فقه بیشتر به معیار عینی توجه شده به معیار عینی را مورد بحث و برسی قرارده ایم. معیار های عینی کشف، که در فقه مورد توجه قرار گرفته سه دسته می باشد.
الف: وسیله قتل نوعا قتاله باشد. ب: فعل نوعا قتاله باشد. ج: وضعیت مجنی علیه
اولین معیار که مورد بررسی قرار گرفته معیار قتاله بودن وسیله قتل می باشد. در این قسمت به تفصیل تمام صورت های آن را مطرح کرده و اقوال موافقی و مخالفین را با الده که ذکر کرده اند مودر برسی قرار داده ایم.باتوجه به اینکه معیار های دیگر از لحاظ صور متصور اقوال و ادله با معیار اول مشابهت دارد از ذکر تفصلات آن ها صرف نظر شده است.

مقدمه
وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[1]
اى صاحبان خرد! براى شما در قصاص مایه زندگى است، باشد كه [از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعى‏] بپرهیزید
کشف قصد از مباحث بسیار مهم و حساس فقهی حقوقی می باشد که بسیار جای کار و تحقیق دراد. زیرا علاوه بر اهمیت موضوع که بسیار از گره‏های قضای در گرو حل درست این مسأله می باشد . متاسفانه مورد توجه محققان نیز قرار نگرفته و کار کامل وجامعی در این باب صورت نگرفته است. فقط در لابلای کتب فقهی در زمن بحث قتل عمد  آن پرداخته شده است.در حالی اثبات قصد در قتل عمد یکی از مباحث حساس و مهم فقهی حقوقی می باشد. زیرا از طرفی ملاک در عمد و غیر عمد بودن قصد قتل وعمد قصد قتل توسط جانی است در واقع بحث برسر جان انسان می باشد و ممکن است یک اشتباه جان انسان بی گناه را به خطر بیندازد. از طرفی اثبات آن نیز مشکل است زیرا ؛ قصد از امور درونی است که اثبات آن مشکل است. و نمی توان فقط به ادعای جانی یا مجنی علیه آن ثابت کرد.  لذا در فقه معیار های برای کشف قصد در نظر گرفته اند که طبق آن معیار قصد را مفروض می‏گیرند. اما در خود این معیارها بحث است که تا چه حد حجیت دارد  در صورت تداخل کدام مقدم است در این مقاله اقول فقها در این معیار ها و اخلافاتی که وجود دارد مورد بررسی قرار داده می شود.

تعریف قتل عمد

در لغت: «قتل عمد» مرکب از دو کلمه «قتل» و «عمد» می‏باشد، بنابراین برای روشن شدن مفهوم «قتل عمد» باید معنای این دو کلمه روشن شود.
قتل: «القتل فی اللّغة: فعل یحصل به زهوق الرّوح یقال: قتله قتلاً : أزهق روحه،»[2]
درلغت عملی را که با آن سلب روح بشود قتل گویند.
إِزْهَاقُ النَّفْسِ[3] قتل یعنی سلب حیات.
عمد: «هوالاستقامة فى الرّأى و إرادةِ الشى ء. من ذلك عَمَدْتُ فلاناً ، إذا قَصدتَ إلیه.»[4]
عمد در لغت به معنی استقامت در رأی و اراده آمده و به همین معناست « عَمَدْتُ فلاناً» یعنی قصد کردم فلان شخص را.
حال در تعریف لغوی قتل عمد می‏توان گفت: اگرسلب روح و حیات از انسان همرا باقصدو اراده باشد قتل عمد گویند. «سمى ذلك عمداً لاستواء إرادتك إیَّاه»[5]
در اصطلاح: اما در تعریف اصطلاحی علمای فقه و حقوق تعاریف گوناگون را ارائه کرده اند:امام خمینی (ره): «و هو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط»[6] (وآن بیرون كردن عمدی روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، با شرایطى كه مى آید.
مجلسی دوم محمد باقر(ره): «قتل عمد آن است كه قصد كند بالغ عاقل كشتن كسى را به فعلى كه غالبا كشنده باشد یا نباشد و بكشد، یا قصد كشتن نداشته باشد و كارى بكند كه غالبا كشنده باشد.»[7]
محمد حسن مرعشر شوشتری با تواجه به تعاریف فقها، در تعریف قتل عمد چنین می نوسد: با توجه به مواردى كه فقهاء آنها را مصادیق قتل عمد مى دانند و نیز مواردى كه جزء مصادیق قتل عمد نمى شمارند. بهترین تعریفى كه مى توان براى قتل عمد نمود، چنین است:
قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه على الوجه المقصود، سواء كان ذلك القصد اصالیاً او تبعیاً، متعلقاً بالكلى او جزئى، بالمباشره او بالتسبیب او بهما.
قتل عمد آن است كه فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را بهمان نحوى كه قصد كرده است واقع سازد، خواه آن قصد اصلى باشد و یا تبعى و به شى ء كلى (غیر معین) و یا به جزئى (شخص معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، یا تسبیب و یا هر دو.)[8]


عناصر قتل عمد

در تحقق یک جرم تحقق سه عنصر روانی، مادی و قانونی لازم و ضروری می باشد. در جرم قتل عمد عنصر روانی عبارت است از قصد قتل، عنصر مادی آن قتل انسان زنده به همان نحوی که قصد کرد و عنصر قانونی(دلیل) دلیل بر حرمت و جرم بودن این قتل و قابل قصاص بودن آن می باشد.در قتل عمد کشف کردن قصد مرتکب اهمیت بسزای دارد و در واقع فاصله ای بین عمد و غیر عمد پی بردن به قصد است.[9] به عبارت دیگر معیار اصلی در تقسیم قتل به عمد شبه عمد و خطأ قصد مرتکب می باشد. به عبارت دیگر همین قصد است اثبات وجود آن مرتکب را مستحق قصاص و مرگ می کند و اثبات عدم آن قصاص را منتفی می کند و دیه ثابت می کند.در جای که مرتکب به قصد قتل اعتراف کند مسئله روشن است و در جای که قصد وی نامعلوم است؛ این سئوال مطرح است که چگونه می توان به قصد وی پی ببریم که آیای او در ارتکاب قتل قصد فعل و نتیجه داشده یا فقط قصد فعل تنها راد داشده است.اشکال مطلب اینجاست که قصد امر درونی است و ادعای مرتکب بر عمدم قصد می تواند مطابق با واقع باشد یا نباشد؛ به همین دلیل اگر معیار وضابطه‏ای مشخص در دست نباشد همه مرتکبان می توانند با ادعای نداشتن قصد قتل از مجازات قتل عمد رهایی یابند.

معیار در کشف قصد

.1معیار ذهنی (کیفی) : معیار ذهنی کیفی بدین معنا که از طریق تقسیم کردن افراد به دو گروه و اختصاص دادن فردی به یک از آن دو مثلا یک کلاس را به دو گروه دارای ضریب هوشی بالا و ضریب هوشی کمی تقسیم می کنیم بعد از طریق معیار های ذهنی فردی را به گروهی دارای ضریب هوشی بالا یا کم اختصاص می دهیم. در این معیار سلیقه های شخصی نقش زیادی دارد و احتمال خطاء زیاد است.
.2
معیار عینی : به این معنا که از طریق معیار عینی شخصی را به یک گروه اختصاص میدهیم مثلا افراد یک کلاس را به دو گروه تقسیم می کنیم :
الف: افراد بالاتر از 165سانت قد دارد.  ب: افراد که کمتر از 165 سانتی قد دارد تقسیم می کنیم و افراد را با این معیار به یکی از دو مختص می نمایم .
در این معیار اعماال سلیقه ها کم و احتمال خطاء کمتر و به عدالت نزدیک تر است.
در مسئله مهمی مثل قتل که جرم بسیار بزرگ و مهم است آیا معیار برای تشخیص قصد مرتکب ذهنی است ؟ یا عینی؟ چگونه می شود قتل عمد را از غیر عمد تشخیص داد؟ آیا معیار عینی برای تشخیص قتل عمد وجود دارد یا خیر ؟

مصداق های معیار عینی:

.1وسیله بکار رفته برای قتل : مثلا اگر کسی با آلت قتاله کسی را کشت قتل عمد است ولی اگر آلت غیر قتاله بود قتل عمد نیست.
.2
نوع فعل مرتکب :
الف: یا غالبا کشنده است قتل عمد محسوب می شود
ب : نادرا کشنده است قتل غیر عمد محسوب می شود
.3
وضعیت مجنی علیه اگر بگونه ای باشد که با چنین ضربه می میرد مثلا معلول و نا توان است قتل عمد است.
احتمالات در مورد قصد : در مورد قصد احتمالات وجود دارد :
الف: قصد ثابت است
ب : قصد مفروض است
ج : قصد را باید قاضی ثابت کند

معیار عینی

.1وسیله ای به کارفته آلت قتاله باشد .نوعا کشنده باشد

یک مبنا در کشف قصد مرتکب این است که در مواردی که وسیله غلبا کشنده باشد کاری به قصد نداشته باشیم یعنی قصد را مفروض بگیریم. شاید علت این باشد که در غیر این صورت، بسیاری از موارد قتل با ادعای عدم قصد از طرف مرتکب از قتل عمد بودن خارج می شود.معیار در اینجا آلت و وسیله‏ای است که جانی برا عمل خود بر می گزیند؛ زیرا غالبا جانی برای نیل به مقصودی که از عمل خود دارد ، وسیله ی مناسب آن را انتخاب می کند، مثلا اگر قصدش کشتن مجنی علیه باشد ابزار مناسب آن را یا چیزی را که معمولا برای کشتن استفاده می‏شود انتخاب می کند مانند شمشیر تفنگ. چنانچه قصدش فقط زدن تنها باشد باز هم وسیلهی آن را به کار می برد مانند چوب نازک یا تازیانه.به عبارت دیگر به کار بردن آلت قتاله نشانهی خارجی نیت و قصد جانی است این نوع استدلا غالبا مورد تکذیب نیز قرار نمی گیرد زیرا از اطرف خود جانی به کار رفته است نه از طرف شخص دیگر. از این رو فقها در قتل عمد شرط می‏دانند که آلت قتل غالبا کشنده باشد، زیرا قتاله بودن آلت نشانه و دلیل آنست که جانی قصد داشته مجنی علیه را به قتل برساند.[10]قصد مرتکب در استفاده از وسیله غالبا کشنده سه صورت دارد یا قصد بر قتل داشته و ثابت شده یا قصد قتل نداشه و ثابت شده یا قصد و عدم قصد قتل در استفاده از آن معلوم نیست.
اما در صورتی که مرتکب در استفاده از وسیله نوعا کشند قصد قتل نداشته باشد.

الف) صورت اول: وسیله قتاله و مرتکب نیز قصد قتل داشته

درصورت اول که وسیله قتاله و مرتکب نیز در استفاده از آن قصد قتل داشته باشد، هیچ اختلافی در عمد بودن قتل بین فقها نسیت[11] و مرتکب را مستحق قصاص می دانند. حتی برخی شرط عمد بودن را قتاله بودن وسیله می دانند. این صورت از مورد بحث خارج است زیرا قصد ثابت فرض شده و دیگر نیاز به بررسی معیار برای کشف قصد نداریم، فقط برای تأیید گفته ها چند قول از فقها را ذکر می کنیم.
شهید ثانی (ره) در مسالک می فرماید: «لا خلاف فی تحقّق العمد بقصد القتل بما یقتل غالبا، لصدق التعمّد فیه لغة و عرفا»[12]
مقام معظم رهبری: ... ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلةٍ یقتل غالباً. در صورتی كه شخصى با قصد قتل بوسیله فعلى یا ابزارى كه غالبا كشنده است، كسى را بكشد، قدر متیقن از موارد قصاص است و همه ادلّه دالّه بر قصاص، شامل این مورد مى‏شود.[13]
شیخ جواد تبریزی(ره):«لا خلاف فی تحقّقه فیما إذا قصد القتل بفعل یكون قاتلا عادة، أی غالبا»[14]
ادله این صورت:
.1
همه عمومات ادله قصاص چه آنهائى كه در كتاب ذكر شده و چه آنهائى كه در سنت آمده شامل این مورد مى‏شود.
.2
فحواى ادله‏اى كه دلالت بر قصاص در صورت «ب» و «ج» مى‏كند.
باید دانست كه عمده روایات وارده در باب قصاص، ناظر به صورت «ب» و «ج» است و روایاتى كه مربوط به صورت اول نقل شده، كم است. لكن فحواى همان روایات، دلالت بر این مورد مى‏نماید.
.3
روایاتى كه بالخصوص، عمد را معنا مى‏كند، یعنى تصریح به موردى مى‏كند كه قتل همراه با قصد و وسائل قتاله یا فعلى كه غالبا موجب قتل است صورت گرفته، كه ذیلا به ذكر یكى از آنها مى‏پردازیم.
روایت :و باسناده عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى العباس و زرارة عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: ان العمد ان یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله ...[15]
سند این حدیث، سند معتبرى است و از نظر مضمون نیز دلالت بر مورد مى‏كند، چون یتعمّد، یعنى قصد كند و با قصد حركت نماید و با وسیله‏اى‏ كه غالبا كشنده‏ است، قتلى انجام دهد.[16]
بیان دو نكته  : قبل از شروع در صورت دوم، لازم است دو نكته ذکر شود.
نكته اول: آیا ملاک در این صورت، ابزار قتل است که غالبا کشنده باشد، یا فعل مكلف؟
طبق نظر رهبری و ظاهر روایات و كلمات فقها، فعل مرتکب ملاک است و مرحوم صاحب جواهر هم در یك مورد به این مطلب تصریح كرده و مى‏فرماید:... هو قصد الفعل الذى یقتل مثله، البته در فعل مكلف، گاهى استفاده از ابزار هم هست.[17]
نكته دوم: همه فقهاى اسلام اتفاق دارند كه در مورد ابزارى كه غالبا كشنده است فرقى نیست، كه محدد باشد، یعنى تیز و برنده، كه موجب شود اجزاى جسم از هم جدا شود مثل شمشیر و نیزه و چاقو و امثال آن، و خواه مثقّل باشد، یعنى چیزى باشد كه با كوبیدن، شخص را از بین ببرد. مثل اینكه با سنگ یا چوب محكمى، به فرق كسى بزند.[18]

ب) وسیله قتاله بوده امّا مرتکب قصد قتل نداشته

در این صورت اختلاف است، اکثر فقها قائل به عمد بودن قتل می باشد؛ زیرا خود وسیله را کاشف از قصد قتل می‏دانند. یعنی در صورت قتاله بودن وسیله قصد قتل برای ثابت شده می دانند و ادعای عدم قصد را مر دود می دانند. اما در مقابل بعضی ها نیز قائل شده‏اند که قتل شبه عمد است. چند مثال:
.1
بنای آجر را از شدت عصابانیت به سمت کارگرپرد می کند که وظایف خود را به خوبی آنجام نداده است و اتفاقا کارگر کشته شده مرتکب می گوید قصد کشتن نداشته ام در اینجا پتاب کردن آجر به سمت شخص نوعا کشنده است ولی ادعای مرتکب نیز دور از ذهن نیست
.2
سربازی قصد گرفتن تفنگ از هم رزم خود دارد و به شوخی باهم در گیر شده و به دلیل شلیک گلوله یکی از سربازها کشته می شود شلیک با تفنگ نوعا گشند است ولی مر تگب می گوید من فقط قصد تیر اندازی داشتم ولی  قصد کشتن نداشتم.
.3
با اثابت چاقو شخصی کشته می شود و مرتکب مدعی است که قصد قتل نداشته است.
در این موارد برخی وسیله بکار رفته را معیار قرارداده اند به این معنا که اگر و سیله کشنده باشده قصد مرتکب نیاز به اثبات ندارد. برخی دیگر قصد را ملاک قرار دده اند.در اینجا ابتدا قول اول که مشهور است با ادله ذکر می شود و بعد به به بررسی قول مخالف می پردازیم.
اقوال فقها:
شهید ثانی (ره): و فی معناه(ای عمد) الضرب بما یقتل غالبا و إن لم یقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل حینئذ كالقصد إلى القتل.[19]

تکمله المنهاج نیز بر عمد بودن قتل در این صورت دلالت می کند: «یتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا یكون قاتلًا غالباً فیما إذا ترتّب القتل علیه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یكون قاتلًا عادةً و إن لم یكن قاصداً القتل ابتداءً»[20]
ظاهرا قتل عمد بقصد فعلی که عادتا کشند باشد محقق میشود، حتی اگر از ابتدا قصد قتل را نداشته باشد.ولی این کار که نوعا کشنده است منجر به قتل شود.
شیخ طوسی به صورت مطلق مواردی را که آلت قتاله باشد گفته است عمد است، مورد بحث را نیز شامل می شود:
إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالبا كاللت و الدبوس[21]  و الخشبة الثقیلة و الحجر فقتله فعلیه القود، و كذلك إذا قتله بكل ما یقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف أو هدم علیه بیتا، أو طینه علیه بغیر طعام حتى مات أو والى علیه بالخنق، ففی كل هذا القود[22]
صاحب جوارهر(ره): «وبقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و إن لم یقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل...».[23]
شیخ جواد تبریزی(ره): «لا خلاف فی تحقّقه فیما إذا قصد القتل بفعل یكون قاتلا عادة، أی غالبا و نظیره ما إذا قصد نفس الفعل الذی یكون قاتلا غالبا و إن لم یكن الداعی إلى ذلك الفعل قصد القتل، كما إذا ضرب على رأسه بحدیدة و إن لم یكن الداعی إلى الضرب المزبور قصد قتله، و الوجه فی كونه من القتل عمدا انّ قصد ما یكون قاتلا كذلك من قصد القتل تبعا.»[24]
داله این قول :
یک دسته از روایاتی که فقها برای اثبات قتل عمد به آنها استدلال کرده اند عبارتند از روایات زیل.[25]
.1
ما رواه أبو بصیر عن ابى عبد اللّه علیه السّلام قال: «لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.»[26]
.2
صحیحة الفضل بنعبد الملك على روایة الصدوق عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: «إذا ضرب الرجل بالحدیدة فذلك العمد.
این روایات دلالت می کند که چون وسیله غالبا کشنده می باشد قتل عمد است اگرچه قاتل قصد قتل نداشته باشد و الّا خود حدید و یا آجر ... خصوصیتی ندارد به جز اینکه کاشف از قصد فاعل می باشد.
بنابر همین مبنا در صورتی که وسیله نوعا کشنده نباشد حتی اگر جانی قصد در قتل داشته باشد بعضی فقها در عمد بودن آن تردید کرده اند.
اجماع: صاحب جواهر در این مسله به اجماع نیز استناد کرده است.[27] شاید قول مخالف نادر است و قائلی ندارد اجماع صورت گرفته باشد.
دلیل عقلی: قصد قتل در این صورت قصد تبعی می باشد یعنی وقتی شخص قصد وسیله نوعا کشنده بکند به تبع آن قصد نتیجه را نیز عادتا می کند. و اگر اداعای مرتکب مبنی برعدم قصد را بپزیم، اکثر قتل های عمد با ادعای عدم قصد باطل و حق مقتول یا وراث ضایع خواهد شد.[28]
قول مخالفین:

حضرت آیت الله مرعشی در این صورت فرموده اند، که قتل شبه عمد است و آن را به مشهور نسبت داده است: «لو كان بآلة قتالة و لم یكن قاصدا للقتل، فذهب بعض الفقهاء انه من القتل العمدی أیضا لوجود الآلة القتالة، و ذهب المشهور منهم إلى انه من باب شبه العمد، فإنه لم یقصد القتل.»[29]

ادله این قول
مخالفین عمد برای قول خود به چند دلیل استناد کرده  اند.
اول گفته اند : مقتضای تحقیق، آن است که قتل در صورتی صادق هست که هم قصد قتل باشد و هم آلت قتاله باشد.
دوما: در صدق عمد در این صورت شک داریم طبق قاعده و اصلی عملی عدم قتل عمد است.
ثالثا: قاعده اهتمام شارع به دماء و قاعده تدر الحدود بالشبهات مؤید قول  ماست
اما ظاهر روایات قصاص نیز حمل می شود به صورتی که قاصد بر قتل بوده بادشد یا بر محمل دیگر حمل می شود.[30]
این تمام ادله بود که در کتاب القصاص مرعشی نجفی(ره) ذکر شده بود
جواب:در جواب ادله این قول  به صورت پارکنده از اقوال فقها می وان استفاده کرد:
اولا:این که قصد یک امر درونی است و کشف حقیق قصد مشکل است و اینجا اکثر فقها خود وسیله را کاشف از قصد قتل دنسته اند زیرا قصد زدن با آلت قتاله به منزله قصد قتل است. همان طور که در کلام صاحب جواهر و شیخ جواد تبریز گذشت.[31]
ثانیا: مى‏شود گفت احتیاط در جهت عكس است، احتیاط این است كه قصاص كنیم زیرا قصاص رعایت حق ولى دم است و مطابق آیه شریفه «و لكم فى القصاص حیاة» مى‏باشد. و اما اینكه گفته‏اند: «الحدود تدرء بالشبهات»، اولا قصاص معلوم نیست كه جزو حدود باشد و ثالثا: اگر هم باشد اینجا شبهه‏اى نیست. اینجا حكم واضحى دارد، حجت شرعى است. بلى اگر این روایات را نداشتیم ممكن بود بگوییم شبهه داریم[32]برچسب ها : کشف قصد مرتکب , قتل عمد ,
آرشیو موضوعی : حقوق جزا ,
» ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد ( 1395/04/5 )
» قرارداد عدم تجارت ( 1395/03/28 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت اول) ( 1395/03/27 )
» اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران (قسمت دوم) ( 1395/03/27 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت اول) ( 1395/03/11 )
» انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (قسمت دوم) ( 1395/03/11 )
» نمونه قضیه نگاری دادنامه ( 1395/03/11 )
» قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت ( 1395/03/11 )
» نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( 1395/03/2 )
» رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ ( 1395/03/2 )
» عقود اذنیه ( 1395/03/2 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت اول) ( 1395/03/1 )
» شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی (قسمت دوم) ( 1395/03/1 )
» دانلود متن کامل لایحه جدید شوراهای حل اختلاف ( 1394/11/17 )
» مجازات مرتكب در تكرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی ( 1394/06/31 )
» حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ( 1394/06/7 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت اول) ( 1394/05/21 )
» تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا (قسمت دوم) ( 1394/05/21 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت اول) ( 1394/05/13 )
» مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد (قسمت دوم) ( 1394/05/13 )
درباره ما

مدیر اجرایی: امین بهزادیان
سردبیر: مجتبی بهزادیان
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور سردبیر: مهشید عابدی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل مطالب :
بروز شده در :

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟
موسسه محک موسسه محک
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic